Kasutustingimused

Imex Trading Group AS (reg. kood 10561768; asukoht Tapri 7, 11415 Tallinn; Eesti; tel 611 2645; info@imex.ee)

1. Üldtingimused
Käesolevad kasutustingimused kehtivad ettevõtte Imex Trading Group AS (edaspidi nimetatud Müüja) veebilehel www.imex.ee (edaspidi nimetatud Koduleht) asuva kaupade (edaspidi nimetatud Toode või Tooted) tellimiskeskkonna (edaspidi nimetatud E-pood) kasutamisel era- ja juriidiliste isikutega (edaspidi Ostja) tekkivate õigussuhete kohta.
Lisaks käesolevatele kasutustingimustele reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid.
Käesolevate kasutustingimuste ning kehtivate E-poe Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Müüja Kodulehel. Kõik E-poes näidatud Toodete hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Sisse loginud kasutajatele kuvatakse püsikliendi soodushinnad ostukorvi vaates.
Tellimuse kinnitamisel nõustub Ostja kasutajatingimustes sätestatuga.
Müüjal on õigus muuta käesolevaid kasutajatingimusi ning kodulehel kuvatud toodete hindasid. Juhul kui Ostja on omapoolse tellimuse esitanud enne tingimuste või ostuhinna muutumist, siis sellisel juhul kohaldatakse Ostja tellimusele vormistamise hetkel kehtinud tingimusi.

2. Ostu sooritamine
2.1. Ostu sooritamiseks tuleb E-poes esitada tellimus. Tellimust on võimalik esitada eesti keeles.
2.2. Tellimuse esitamiseks kohustub Ostja avaldama Müüja poolt esitatud registreerimisvormis nõutud kontaktandmed, mis on vajalikud tellimuse kohaletoimetamiseks.
2.3. Tellimuse esitamiseks valib Ostja E-poes sobivad tooted ostukorvi ja sobiva tarne ning kinnitab tellimuse vajutades nupule „Mine kassasse“.
2.4. Tellitud Toodete hinnale võib lisanduda Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Ostja poolt valitud kohaletoimetamise viisile. Tellimuse lõplik hind kajastub pärast tellimuse kinnitamist ja enne makse sooritamist. Info tarnetingimuste kohta on toodud käesolevate Kasutustingimuste punktis 3.
2.5. Ostja tasub tellimuse eest esitatud arve internetipanga lingi abil või pangaülekandega 48 tunni jooksul. Tellimus, mille eest on arve tasumata annulleeritakse 48 tunni möödudes.
2.6. Arve tasumiseks pangalingiga vajutab Ostja pangalingile, mille kaudu soovib ta tellimuse eest tasuda. Seejärel suunatakse Ostja maksekeskkonda ülekannet teostama.
2.7. Toodete eest pangalingiga tasumisel on makse saajaks Maksekeskus AS, keda on Müüja volitanud enda nimel makseid vastu võtma.
2.8. Peale tellimuse eest tasumist saadetakse Ostjale, tema poolt märgitud e-posti aadressile, tellimuse kinnitus, mis sisaldab tellimuse numbrit ja ostude nimekirja. Tellimuse kinnituse saatmisega Ostja e-posti aadressile loetakse müügileping Ostja ja Müüja vahel (edaspidi Leping) sõlmituks.
2.9. Kõik Ostja poolt koostatud tellimused ja teostatud ostud on püsikliendile leitavad E-poes „Minu konto“ vaates.

3. Tarnetingimused
3.1. Müüja võimaldab kõigile Tellimustele Eesti Vabariigi sisest tasulist transporti läbi kullerteenuse pakkuja ning võimalust saada kaup lisatasuta tööpäeviti ajavahemikus 9.00-15.00 Imex Trading Group AS kontorist aadressil Tapri 7, 11415 Tallinn, Eesti.
3.2. Müüja võimaldab tasuta Eestisisesttransporti tellimusele, mille käibemaksuvaba summa on suurem kui 100 (sada) eurot.
3.3. Ostja kinnitab soovitud transpordi enne tellimuse kinnitamist.
3.4. Kullerteenusega soovitud tellimuse toimetab Ostjale kullerteenuse pakkuja tellimuses märgitud aadressil viie tööpäeva jooksul alates müügilepingu sõlmimisest.
3.5. Kullerteenuse pakkuja kooskõlastab tarneaja ostjaga päev enne kauba kohale toimetamist tekstisõnumi või telefonikõne teel. Kullerteenuse osutamine toimub üldjuhul tööpäevadel ajavahemikus 9.00-15.00.
3.6. Kullerteenuse pakkuja toimetab tellimuse Ostjale kätte Ostja välisukseni, see tähendab, et Müüjal ei ole kohustust viia Ostja poolt tellitud tooteid Ostja välisuksest kaugemale Ostja ruumidesse.
3.7. Juhul, kui Ostja ei vasta telefonile ja/või ei taga toodete vastuvõtmist Müüja esmakordsel jõudmisel Ostja asukohta või Müüjal ei ole võimalik Ostjale muu Ostja poolse asjaolu tõttu tellituid tooteid kokkulepitud ajal üle anda, on Müüjal õigus jätta tooted Ostjale kätte toimetamata.
3.8. Ostja poolt tingitud asjaolude tõttu kullerteenuse pakkuja poolt kohale toimetamata jäänud tellimus väljastatakse Ostjale lisatasuta Imex Trading Group AS laost aadressil Tapri 7, 11415 Tallinn, Eesti arvenumbri ja isikuandmete alusel 7 tööpäeva jooksul peale kasutustingimustes sätestatud kättetoimetamise kuupäevast.
3.9. Juhul, kui Ostja ei ole tasutud tellimusele järgi tulnud 14 tööpäeva jooksul tagastab Müüja Ostja tellimuse tasunud pangakontole tellitud toodete kogusumma. Teostatud kullerteenuse eest võetud tasu ei kuulu tagastamisele.
3.10. Juhul, kui Müüjal ei õnnestu tooteid kätte toimetada tellimuses esitatud ajavahemikul Müüjast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Müüja sellest viivitamatult Ostjat teavitama tellimuses esitatud kontaktandmetel. Müüja ja Ostja lepivad kokku uue kätte toimetamise ajavahemiku. Juhul, kui Müüjal ja Ostjal ei õnnestu uues kohaletoimetamise ajas kokku leppida loevad Ostja ja Müüja müügilepingu konkreetse tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Ostjale ostusumma 7 tööpäeva jooksul alates käesolevas kasutustingimustes sätestatud kättetoimetamise kuupäevast (sh transpordi eest).

4. Lepingust taganemine
4.1. Ostjal on õigus põhjust avaldamata Lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates Toodete kättesaamisest.
4.2. Lepingust taganemiseks peab Ostja Müüjale esitama kirjalikult Kodulehe kontaktivormis, e-posti või tavaposti teel ühemõttelise taganemisavalduse.
4.3. Lepingust taganemise avalduses peab Ostja näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. Sularaha tagasimakseid Müüja ei teosta.
4.4. Juhul kui Ostja taganeb Lepingust, siis kohustub Ostja tagastama kasutamata ning kahjustamata Tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva alates taganemisavalduse esitamisest. Ostja võib tagastada Tooted Müüja kontorisse või posti teel aadressile: Imex Trading Group AS, Tapri 7, 11415 Tallinn, Eesti. Ostja kannab tellimusest taganemisel Toodete tagastamise kulud.
4.5. Avatud pakendiga või muul moel Ostja poolt rikutud tooted tagastamisele ei kuulu.
4.6. Juhul, kui Ostja poolt tagastatud Toode on kasutatud või rikutud, siis on Müüjal õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni Toote müügihinnani sõltuvalt Toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha Ostjale tagastatavast summast.
4.7. Müüja tagastab Ostjale Lepingu taganemisest tuleneva summa 7 päeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamisest. Kui Ostja esitab Lepingust taganemise avalduse enne kauba kättesaamist, tagastab Müüja Ostjale Lepingu taganemisest tuleneva summa 7 päeva jooksul alates Lepingu taganemise avalduse kättesaamisest.

5. Kaebuste esitamine
5.1. Kaebused toote lepingutingimustele mittevastavuste osas esitab Ostja Müüjale kirjalikult Kodulehe kontaktivormis, e-posti või tavaposti teel.
5.2. Kaebuses peab Ostja tooma välja kaebuse detailse kirjelduse ning kontaktandmed, mille kaudu soovitakse saada Müüja võimalikku lahendust kaebusele.
5.3. Juhul, kui Ostja ei ole nõus Müüja poolse kaebuse lahendusega on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud Tarbijavaidluste komisjoni poole, kes on Eestis tunnustatud vaidluste kohtuvälise lahendamise üksus. Tarbijakaitseameti ja Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördumine on tasuta. Tarbijavaidluste komisjon asub aadressil Rahukohtu 2, Tallinn; kontakttelefon: 6201 920, e-post: avaldus@komisjon.ee. Tarbijavaidluste lahendamise menetlusreeglitega saate tutvuda komisjoni kodulehel: www.komisjon.ee Ostjal on võimalik esitada kaebuse lahendamiseks avaldus ka internetipõhise vaidluse lahendamise platvormi (ODR-platvorm) kaudu, mis asub aadressil: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

6. Vastutus
6.1. Müüja ja Ostja vastutavad teineteise ees kasutajatingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
6.2. Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab registreerimisvormis valeandmeid, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest, samuti on Müüjal õigus nõuda Ostjalt kahju hüvitamist.
6.3. Ostja vastutab Kodulehele sisselogimiseks vajaliku kasutajatunnuse ja salasõna turvalise kasutamise eest ja hoidub selle levitamisest. Ostja kohustub tagama, et tema kasutajatunnus ja salasõna ei satu kolmandate isikute valdusesse. Juhul, kui Ostjal on kahtlus, et tema sisselogimise andmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Ostja sellest teavitama Müüjat ja oma salasõna koheselt ära muutma. Juhul, kui Ostja ei teavita Müüjat andmete võimalikust kuritarvitamisest, ei vastuta Müüja kahju eest, mis võib tekkida Ostjale kolmandate isikute valdusesse sattunud sisselogimise andmete kasutamisest.
6.4. Müüja ei vastuta Tellimuse kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kohaletoimetamine viibis asjaolu tõttu, mida ei saanud Müüja mõjutada või ette näha.

7. Privaatsustingimused
7.1. Ostja isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
7.2. Tarbija andmete vastutavaks töötlejaks on Teenusepakkuja. Isikuandmete volitatud töötlejateks kullerteenuse pakkuja ning Maksekeskus AS.
7.3. Teenusepakkuja kogub Tarbija isikuandmeid kliendikonto loomisel ja/või tellimuse vormistamisel.
7.4. Teenusepakkuja kasutab isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada Teenusepakkuja veebisaidil Tarbijatele kaupade müüki ja personaliseeritud pakkumiste korraldamist.
7.5. Töödeldavate andmete hulka kuuluvad andmed Tarbija varasemate ostude kohta ning isikuandmed, mis on Tarbija poolt sisestatud Kodulehele (nimi, kasutajanimi, telefoninumber, aadress, e-posti aadress). Töödeldavate isikuandmete hulka kuulub ka arveldusarve number, millelt ost sooritati, juhul kui Teenusepakkujal tekib vajadus kasutajatingimustes toodud juhtudel ja ulatuses tagastada ostu eest tasutud summa Tarbijale.
7.6. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub Teenusepakkuja ligipääs.
7.7. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
7.8. Teenusepakkuja ei edasta, müü ega avalikusta Ostja kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele (va. käesolevate tingimuste punktis 7.2 toodud isikud) ilma Ostja eelneva nõusolekuta, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

8. Muud sätted
8.1. Toodete kirjelduste juures olevad pildid on illustratiivsed ning toote väljanägemine ei pruugi vastata pildilolevale.
8.2. Ostja poolt tasutud kullerteenust osutab kolmas osapool, mistõttu ei kuulu kullerteenuse osutamise eest võetud tasu tagastamisele (v.a. punktis 3.10 sätestatud juhtudel).

Küsimuste tekkimisel helistage tööpäeviti ajavahemikus 9.00-15.00 klienditoe telefonil (+372) 611 2645 või kirjutage e-posti aadressil: info@imex.ee.

Imex Trading Group AS
(Viimati muudetud: 12. juuli 2016)